Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5

ENGLISH TIME

ki_hieu_vuong_mien_1​ Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều chương trình tiếng Anh ngoại khóa hấp dẫn như thi hùng biện, thi sáng tác, các hoạt động văn hóa, thể thao, rèn luyện kỹ năng sống, dã ngoại bằng tiếng Anh giúp học viên trải nghiệm và thực hành tiếng Anh giao tiếp với nhiều đề tài khác nhau trong cuộc sống hàng ngày.

19
 
DSC_3207

ki_hieu_vuong_mien_1_1 Chính sự giao lưu, tương tác sẽ nhanh chóng giúp bạn phát triển kỹ năng giao tiếp tự nhiên trong ngôn ngữ đang học. Một môi trường tiếng Anh như thế sẽ làm cho người học CÀNG CHƠI CÀNG GIỎI.

DSC_3210
 
55