Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
bao_luu

ki_hieu_vuong_mien Nhằm hỗ trợ tối đa học viên về thời gian học, học phí, trong một số trường hợp, Vương Quốc Anh Ngữ sẽ hỗ trợ Quý phụ huynh.

ki_hieu_vuong_mien Bảo lưu học phí cho các em:
      - Được phép bảo lưu 01 lần và khi học phí còn ít nhất 10 ngày.
      - Thời hạn bảo lưu là 03 tháng.
      - Báo văn phòng trước khi đi học lại.
ki_hieu_vuong_mien Chuyển đổi lớp:
      - Được phép chuyển đổi lớp 02 lần.
ki_hieu_vuong_mien Hoàn phí:
      -  Không giải quyết hoàn lại hay chuyển nhượng học phí sau khi đã đăng ký.

 


Người viết : admin