Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5

GIỜ HỌC 

LỚP

GIÁO VIÊN

PHÒNG

KẾT QUẢ

HAI-TƯ-SÁU
17:45 - 19:15 Teens 4 Thầy Võ Thành Phi 2 Chi tiết
THỨ BẢY - CHỦ NHẬT

7:45 – 9:45

Teens 1 Cô Nguyễn Thị Lệ Quyền 4 Chi tiết
10:00 – 12:00 Teens 8 Thầy Võ Thành Phi 5 Chi tiết

15:00 – 17:00

Teens 1 Cô Ngô Thúy Giang 1 Chi tiết
Teens 1 Cô Lê Thị Như Quỳnh 5 Chi tiết
Teens 3 Thầy Đinh Nguyễn Trường Nguyên 2 Chi tiết
Teens 5 Thầy Lê Nguyên Khôi 9 Chi tiết

Teens 6

Thầy Võ Thành Phi 6 Chi tiết