Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP CAMBRIDGE MOVERS - GV: CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC SAO

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI CUỐI KHÓA

NGHE

 

 

25

ĐỌC

&

VIẾT

35

NÓI

 

 

10

TỔNG

ĐIỂM

 

70

1

Ngụy Chan Thiên Bảo

Anthony 23 24 9.5 56.5
2

Nguyễn Đoàn Nhật Duy

Ben 10 25 30 10 65

3

Ngụy Bình Minh

Peter

19 25

8

52

4

Nguyễn Hồ Thảo Nhiên

Lily 23 30 8.5 61.5

5

Lại Tâm Như

Nicky

16

23

6.5

45.5

6

Ngô Đức Tấn

Billgates 16 15 8 39
7

Giáp Tiến Thành

Leo 17 18 7.5 42.5

8

Nguyễn Nhật Song Thư Sophia 23 25 8.5 56.5
9

Nguyễn Phạm Hải Vân

Elish 22 25 9 56