Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP CAMBRIDGE STARTERS - GV: CÔ TRẦN THỊ THU HIỀN

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI CUỐI KHÓA

NGHE

 

 

20

ĐỌC

&

VIẾT

25

NÓI

 

 

10

TỔNG

ĐIỂM

 

55

1

Ngô Nguyễn Quỳnh Chi

Jessica

11

17

8.5

36.5

2

Vũ Minh Đức

Banana

19

22

9.5

50.5

3

Hoàng Khánh Huyền

Hana

10

12

5.5

27.5

4

Huỳnh Nguyên Bảo Khanh

Flower

18 23

10

51

5

Bùi Trọng Khoa

Pikachu 15 17 9.5 41.5
6

Dương Hoàng Thiên Kim

Kim 19 20 9.5 48.5

7

Đào Quang Long

Ben 10

16

14

6

36

8

Nguyễn Ngọc Trà My

Mie

19

23

9.5

51.5

9

Nguyễn Viết Phúc

Batman 9 13 6.5 28.5

10

Nguyễn Minh Quân

Alex

13

22

9.5

44.5

11

Nguyễn Quốc Trường Tom 11 13 8 32

12

Ngô Võ Hải Yến July 17 17 7.5 41.5