Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP CAMBRIDGE STARTERS - GV: THẦY VƯƠNG TẤN TÀI

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI CUỐI KHÓA

NGHE

 

 

20

ĐỌC

&

VIẾT

25

NÓI

 

 

10

TỔNG

ĐIỂM

 

55

1

Nguyễn Phúc Tâm An

Kitty

20

25

8.5

53.5

2

Lê Văn Hoàng Anh

Andy

17

17

9.5

43.5

3

Nguyễn Thị Thanh Bình

Lucy

15

21

8.5

44.5

4

Nguyễn Minh Hoàng

Bob

20 25

9

54

5

Phạm Thiên Long

Airbus 13 21 8 42
6

Hoàng Bảo Nam

Boeing 20 24 9 53

7

Nguyễn Hồ Thảo Ngân

Nini

19

25

10

54

8

Phạm Minh Nhật

Ronaldo

16

22

8

46

9

Đặng Thị Linh Nhi

Lily 19 22 7 48

10

Phan Thành Phát

Ben

20

25

9

54

11

Phan Thanh Kỳ Phương Anna 18 18 7.5 43.5

12

Lã Anh Quân David 12 19 9 40

13

Trần Thị Thái Thanh Lina 17 17 8.5 42.5

14

Nguyễn Minh Trí Alex 20 25 9.5 54.5