Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP FLYERS 4 - GV: THẦY CHÂU KIẾN THỨC

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI GIỮA KHÓA

THI CUỐI KHÓA

NGHE

 

 

18

ĐỌC

&

VIẾT

32

TỔNG

ĐIỂM

 

50

NGHE

 

 

19

ĐỌC

&

VIẾT

41

NÓI

 

 

10

TỔNG

ĐIỂM

 

70

1

Lưu Trung Hà

Billy 14 24 38 15 28 9 52

2

Phạm Quân Huy

Ben

7

26

33

14 31 7

52

3

Tiêu Gia Hưng

Henry

9

26

35

11 23 8

42

4

Đỗ Tùng Lâm

Liam

11

23

34

11 23 7.5

41.5

5

Phạm Duy Linh

Leo 13 26 39 15 27 8 50
6

Tạ Kỳ Nam

Kevin 12 26 38 11 24 7 42
7

Nguyễn Trần Vũ Phong

Jack 10 20 30 13 24 7.25 44.25
8

Bùi Xuân Phong

Tom 14 31 45 14 34 8.5 56.5