Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP MOVERS 2 - 7h45 - GV: THẦY CHÂU KIẾN THỨC

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI GIỮA KHÓA

THI CUỐI KHÓA

NGHE

 

 

15

ĐỌC

&

VIẾT

35

TỔNG

ĐIỂM

 

50

NGHE

 

 

15

ĐỌC

&

VIẾT

35

NÓI

 

 

10

TỔNG

ĐIỂM

 

60

1

Phạm Quốc Anh

Adam 13 28 41 13 32 7.5 52.5
2

Trần Ngọc Duy

  13 28 41 14 30 5.5 49.5
3

Phạm Gia Khánh

  14 32 46 14 30 6.5 50.5

4

Nguyễn Bình Minh

Michael

15

33

48

14 33 7

54

5

Huỳnh Khởi Minh

Mario 15 26 41 14 30 8 52
6

Phạm Nhật Minh

Jason 13 29 42 14 30.5 7.5 52
7

Bùi Khánh Ngân

  11 33 44 14 33 7 54

8

Trần Phương Nhi

 

15

32

47

13 29 9.25

51.25

9

Nguyễn Lê Thanh Trúc Tracy - - - 13 25 6.5 44.5
10

Bùi Nguyễn Thanh Uyên

  13 26 39 15 24 7.5 46.5

11

Trần Nguyễn Khánh Vân Jane - - - 14 31 7 52