Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP MOVERS 2 - GV: THẦY VĂN THẾ NGUYÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI GIỮA KHÓA

THI CUỐI KHÓA

NGHE

 

 

15

ĐỌC

&

VIẾT

35

TỔNG

ĐIỂM

 

50

NGHE

 

 

15

ĐỌC

&

VIẾT

35

NÓI

 

 

10

TỔNG

ĐIỂM

 

60

1

Đỗ Hoàng Duy Anh

Lion

12

30

42

14

23.5

6

43.5

2

Phạm Phan Thành Đạt

Mario 13 19 32 14 27 7 48

3

Võ Hải Đăng

Kelvin

4

32

36

10

16

0

26

4

Phạm Trần Ngân Hà

Holly 12 31 43 15 32 8.5 55.5

5

Huỳnh Gia Hưng

Batman

12

14

26

13

25

5.5

43.5

6

Bùi Đức Minh Khang

Kan - - - 15 35 9.5 59.5
7

Nguyễn Cao Khôi

Ben 15 33 48 15 33 7 55
8

Lê Vinh Đăng Khôi

  - - - 15 31.5 8 54.5
9

Hồ Hà Linh

Egg 14 34 48 15 32 8.5 55.5

10

Phùng Nguyễn Xuân Mai

Misa

11

16

27

15

19

3

37

11

Nguyễn Văn Tuấn Thanh

Tom 14 19 33 8 22 8.5 38.5
12

Trần Thúy Vy

  15 29 44 14 29 7 50