Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP MOVERS 3 - GV: CÔ TRẦN THỤY PHƯƠNG HÀ

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI GIỮA KHÓA

THI CUỐI KHÓA

NGHE

 

 

15

ĐỌC

&

VIẾT

35

TỔNG

ĐIỂM

 

50

NGHE

 

 

20

ĐỌC

&

VIẾT

30

NÓI

 

 

10

TỔNG

ĐIỂM

 

60

1

Lê Minh Anh

Annie 12 28 40        

2

Lê Hùng Dũng

Messi

9

27

36

     

 

3

Nguyễn Phúc Quỳnh Lam

Camy

14

29

43

     

 

4

Nguyễn Hoàng Ánh Linh

Lina

15

34

49

     

 

5

Lê Như Bích Ngọc

Anna 12 28 40        
6

Nguyễn Đức Nhật Phong

Kelvin 13 28 41        
7

Trương Hoàng Ân Phú

Jason 13 22 35        
8

Phạm Tấn Quốc

David 10 20 30        

9

Trần Ngọc Nhã Quỳnh

Wendy

14

25

39

     

 

10

Nguyễn Ngọc Minh Thư

Lucy

12

28

40