Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP MOVERS 3 - GV: THẦY CHÂU KIẾN THỨC

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI GIỮA KHÓA

THI CUỐI KHÓA

NGHE

 

 

15

ĐỌC

VIẾT

35

TỔNG

ĐIỂM

 

50

NGHE

 

 

20

ĐỌC

VIẾT

30

NÓI

 

 

10

TỔNG

ĐIỂM

 

60

1

Viên Triều An

Anthony 12 21.5 33.5        
2

Nguyễn Trâm Anh

Anna 2 11 26 37        
3

Bùi Đức Minh Khang

Kan 13 24 37        
4

Nguyễn Duy Lộc

Jason 14 31 45        
5

Nguyễn Hữu Bảo Nhật

Jerry 13 20 33        

6

Lê Bảo Ngọc

Anna 1

-

-

-

     

 

7

Đặng Tuyết Ngọc

Natalie 15 27 42        
8

Võ Thành Trung

Tommy 9 22 31        

9

Trần Gia Vỹ Leo 14 24 38