Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP MOVERS 3 - GV: THẦY TRẦN HOÀNG QUÂN

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI GIỮA KHÓA

THI CUỐI KHÓA

NGHE

 

 

15

ĐỌC

&

VIẾT

35

TỔNG

ĐIỂM

 

50

NGHE

 

 

20

ĐỌC

&

VIẾT

30

NÓI

 

 

10

TỔNG

ĐIỂM

 

60

1

Nguyễn Anh Đức

Ronaldo 14 21 35        

2

Lý Bảo Thanh Hà

Mary

12

25

37

     

 

3

Nguyễn Hồ Gia Huy

Henry 10 25 35        
4

Lê Anh Khoa

Ben 11 24 35        

5

Nguyễn Hà Trọng Khuê

MBT

13

27

40

     

 

6

Nguyễn Huy Phú

Kelvin 3 10 22 32        
7

Nguyễn Lê Thanh Trúc

Tracy 12 21 33        
8

Phan Ngô Minh Tuấn

Harry 15 30 45        
9

Nguyễn Ngọc Yến 

Mon 14 33 47