Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP PRE-STARTERS FIRST FRIENDS 1A - GV: CÔ PHƯƠNG HÀ

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI CUỐI KHÓA

PHẦN

I

1

PHẦN

II

6

PHẦN

III

3

TỔNG

ĐIỂM

10

1

Trần Nguyễn Vân An

Amber

0.5 6

2.5

9

2

Huỳnh Ý An

Elsa 0.5 6 1.5 8
3

Nguyễn Ngọc Diệp

Susan 0.5 6 2.5 9

4

Hồ Đức Duy

David

1 6

3

10

5

Nguyễn Hải Đăng

Mickey

1 6

3

10

6

Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa

Peter

1 6

3

10

7

Phạm Hoàng Gia Linh

Anna

1 6

2.5

9.5

8

Nguyễn Quang Thảo Ly

Sarah

0.5 6

3

9.5

9

Huỳnh Hoàng Minh

Ken 0.5 4.5 1 6

10

Ngô Bảo Nam

Binz

1 6

3

10

11

Trần Khánh Ngân

Nancy 0.5 4.5 0 5

12

Vũ Trần Thu Phúc

Alice

1 6

3

10

13

Trần Minh Quang

Rita

0.5 5

2.5

8

14

Nguyễn Trần Minh Quân

Leo 1 5 2.5 8.5

15

Đặng Thị Huyền Thảo Candy 0.5 5 1.5 7

16

Khổng Nguyễn Như Ý Sarah 1 5.5 0.5 7