Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP PRE-TEENS 2 - GV: CÔ TRẦN THỤY PHƯƠNG HÀ

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI GIỮA KHÓA

THI CUỐI KHÓA

ĐỌC

&

VIẾT

100

NGHE

 

 

55

ĐỌC

&

VIẾT

100

NÓI

 

 

12

TỔNG

 

 

167

1

Bùi Thanh Chiêu

Chris 37 18 34.5 5 57.5
2

Dương Hà Thiên Hân

Tina 90 48 84 11 143

3

Nguyễn Kim Lân

Tommy

98

39 81.5 11

131.5

4

Võ Hoàng Khánh Linh Maria 92 41 85.5 11.5 138

5

Nguyễn Công Minh Leo 69 28.5 69.5 9.5 107.5
6

Nguyễn Thị Diệu My

Maggie 89 38.5 77 11 126.5
7

Phạm Thảo My

Mia 84 35.5 72.5 11 119
8

Lê Công Phong

Peter 82 49 82.5 11 142.5

9

Nguyễn Huỳnh Quốc Thịnh Ken 72 34.5 65 11 110.5

10

Lê Huyền Trang Chelsea 81 23.5 45.5 9.5 78.5
11

Đỗ Hoàng Bảo Trân

Tracy 78 31 45 9.5 85.5

12

Nguyễn Nam Trung Dustin 57 27 71 7 105

13

Nguyễn Văn Trung Johnny 55 38.5 63.5 9 111