Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP STARTERS 3 - GV: CÔ NGUYỄN THỊ LỆ QUYỀN

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI GIỮA KHÓA

THI CUỐI KHÓA

NGHE

 

 

15

ĐỌC

&

VIẾT

35

TỔNG

ĐIỂM

 

50

NGHE

 

 

20

ĐỌC

&

VIẾT

30

NÓI

 

 

10

TỔNG

ĐIỂM

 

60

1

Trần Minh Anh

Helen 15 29 44        

2

Nguyễn Ngọc Bích

Rosy

15

33

48

20 29 8.5

57.5

3

Nguyễn Linh Chi

  15 34 49 20 27 9.5 56.5

4

Trần Trí Dũng

Harry

14

35

49

20 22 9.5

51.5

5

Nguyễn Thái Hạnh Kitty 15 21.5 36.5 17 16 5.5 38.5
6

Nguyễn Tuấn Kiệt

Sunny 14 35 49 19 28 6 53

7

Lê Trần Hữu Nghĩa Alex 11 24.5 35.5 15 21.5 5.5 42
8

Phạm Minh Quân

Tom 15 35 50 20 27 7.5 54.5

9

Nguyễn Minh Tâm Ruby 15 32 47 20 23 8 51