Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP STARTERS 3 - GV: CÔ PHẠM HOÀNG NGỌC TUYẾT

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI GIỮA KHÓA

THI CUỐI KHÓA

NGHE

 

 

15

ĐỌC

&

VIẾT

35

TỔNG

ĐIỂM

 

50

NGHE

 

 

20

ĐỌC

&

VIẾT

30

NÓI

 

 

10

TỔNG

ĐIỂM

 

60

1

Ung Gia Bảo

Brian

14

31

45

17 19 9

45

2

Nguyễn Minh Dũng Danny 13 32 45 20 14 6 40
3

Võ Nguyên Bảo Hân

Katie 15 30 45 20 25 10 55
4

Phùi Vĩnh Khang

Jimmy 12 32 44 18 21.5 9 48.5

5

Nguyễn Kiều Quỳnh Hân Cherry 13 35 48 19 28 8.5 55.5
6

Lê Trung Hiếu

Peter 14 28.5 42.5 20 22.5 6 48.5
7

Nguyễn Phạm Khải Minh

Mike 14 31 45 20 25.5 9.5 55