Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP TEENS 1 - GV: THẦY LÊ NGUYÊN KHÔI

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI GIỮA KHÓA

THI CUỐI KHÓA

TỔNG

ĐIỂM

 

50

NGHE

 

 

25

ĐỌC

VIẾT

60

NÓI

 

 

45

TỔNG

ĐIỂM

 

130

1

Nguyễn Trúc Anh

Rosy 25.5 14 27.5 23.5 65
2

Phan Tùng Anh

Harry 36 23 40 30 93
3

Phạm Thị Thùy Dương

Anna 22.5 10 8 19 37
4

Phạm Quân Huy

Ben - 18 32 30 80
5

Tiêu Gia Hưng

Henry - 19 42 29 90
6

Bùi Huy Khánh

Kevin 45 22 55 23.5 100.5
7

Trần Hoàng Lâm

Leo 28.5 17 31 23.5 71.5
8

Phạm Duy Linh

Leo - 21 44 35 100
9

Đỗ Phương Nam

Nate 27.5 20 34 25.5 79.5

10

Trần Thị Thanh Ngân

Jolie

29

17 37 21

75

11

Đặng Nguyễn Quỳnh Như

Nancy 38.5 21 35 27.5 83.5
12

Nguyễn Trần Vũ Phong

Jack - 23 20 28 71

13

Nguyễn Ngọc Bảo Trân

Alisa

26.5

12 18 23.5

53.5

14

Nguyễn Sơn Tùng Andy 42 18 39 29 86

15

Nguyễn Trần Thảo Vy Vanessa 29 18 21 29 68