Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP TEENS 1 - GV: THẦY VÕ THÀNH PHI

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI GIỮA KHÓA

THI CUỐI KHÓA

ĐỌC

&

VIẾT

50

NGHE

 

 

 

ĐỌC

&

VIẾT

 

NÓI

 

 

 

TỔNG

 

 

 

1

Hoàng Thiên Bảo

Bobby 33.5        
2

Nguyễn Ngọc Hoàng Châu

Cindy 39.5        

3

Vũ Tuấn Hưng

Tom 1

33

     

 

4

Nguyễn Ngọc Bảo Khánh Kalea 39.5        

5

Dương Trung Khoa Kun 32.5        
6

Phan Khánh Linh

Linda 37.5        
7

Nguyễn Phương Ly

Danielle 34        

8

Lê Duy Minh Tom 28.5        

9

Nguyễn Đông Quân Alex 33.5