Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP TEENS 2 - GV: CÔ NGUYỄN THỊ LỆ QUYỀN

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI GIỮA KHÓA

THI CUỐI KHÓA

TỔNG

ĐIỂM

 

45

NGHE

 

 

20

ĐỌC

&

VIẾT

50

NÓI

 

 

10

TỔNG

ĐIỂM

 

80

1

Đặng Lê Thế An

Andy 34 16 35 9 60
2

Nguyễn Minh Chính

Ben 42 17 40 9 66
3

Mai Anh Duy

David 35 15 44 9 68
4

Nguyễn Phạm Thanh Duy

Tim 40.5 16 40 10 66
5

Trương Trọng Hoàng

Harry 42.5 19 45 8.5 72.5
6

Lê Minh Huy

Jack 2 - 13 30 9.5 52.5
7

Dương Nguyễn Gia Linh

Lina 32 14 45 7 66
8

Nguyễn Hoàng Nhật Nam

Jack 27 15 33.5 6.5 55
9

Lê Minh Tâm

Tom 36 18 40 7 65
10

Nguyễn Ngọc Bảo Thanh

Max 38 19 39.5 9.5 68
11

Mai Phương Thảo

Flora 40.5 17 46 7 70
12

Đào Ngọc Thanh Trúc

Tiny 31.5 15 41.5 7.5 64
13

Trần Khánh Mỹ Uyên

Daisy 41.5

15

40 8 63