Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP TEENS 3 - GV: CÔ NGÔ THÚY GIANG

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI GIỮA KHÓA

THI CUỐI KHÓA

TỔNG

 

 

45

NGHE

 

 

20

ĐỌC

&

VIẾT

60

NÓI

 

 

10

TỔNG

 

 

90

1

Ngô Hoàng Anh

Anna 40 13 24 8 45
2

Nguyễn Hà Việt Anh

Sam 44 18 43.5 8.5 70

3

Huỳnh Ngọc Diệp

Nancy

41.5

13 24 8.5

45.5

4

Nguyễn Đăng Hoàng

Kelvin 39.5 17 27.5 7.5 52
5

Nguyễn Phạm Đăng Huy

Ben 42 17 44 9.5 70.5
6

Trương Trọng Khải

Tim 41 16 37 8.5 61.5
7

Ôn Khí Bảo Long

Lucas 41 20 39.5 9.5 69
8

Lê Nguyễn Hoàng Minh

Min 36 17 30 7 54
9

Nguyễn Lê Bảo Thy

Pink 37 14 25 6.5 45.5
10

Nguyễn Ngọc Tuệ

Cindy 41 14 30 7.5 51.5