Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP TEENS 3 - GV: LÊ THỊ NHƯ QUỲNH

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI GIỮA KHÓA

THI CUỐI KHÓA

TỔNG

 

 

45

NGHE

 

 

20

ĐỌC

&

VIẾT

60

NÓI

 

 

10

TỔNG

 

 

90

1

Đặng Quang Dũng

Daniel 37 15 27 6 48
2

Bùi Hải Đăng

Tony 43 15 33 8.5 56.5
3

Trần Minh Đức

Banny 38 7 23 7.5 37.5
4

Lê Thị Bảo Ngọc

Fendy 36 10 16 7.5 33.5
5

Nguyễn Văn Bảo Ngọc

Nancy 39 12 15 8.5 35.5
6

Phùng Nguyễn Ngọc Như

Mina 31 7 11.5 5.5 24
7

Trần Đặng Quỳnh Như

Jenny - 8 36 9 53

8

Đỗ Lê Quang

Ben

40

17 35 8

60

9

Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 

Anna 40 18 40.5 8.5 67

10

Trần Khánh Vy Vivian 35 14 24 6.5 44.5