Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP TEENS 4 - GV: THẦY ĐINH NGUYỄN TRƯỜNG NGUYÊN

TT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI GIỮA KHÓA

THI CUỐI KHÓA

TỔNG

 

 

40

NGHE

 

 

20

ĐỌC

&

VIẾT

60

NÓI

 

 

10

TỔNG

 

 

90

1

Đỗ Hoàng Bảo Anh John 37 18 39.5 8 65.5
2

Ngô Võ Duy Anh

Andy 34.5 17 48 9 74
3

Trịnh Ngọc Vân Anh

Lisa 36 9 34 8 51

4

Nguyễn Đỗ Linh Chi

Bella

26.5

17 47 9

73

5

Dương Đức Duy

Jack 34 18 49.5 8 75.5
6

Hồ Thu Giang

Misa 40 20 59 10 89
7

Nguyễn Cao Ngọc Hân

Julia 39 19 55.5 9 83.5
8

Nguyễn Minh Huy

Brandon 37 19 49 8 76
9

Ngô Nguyễn Minh Hy

Jun 36 18 50.5 9 77.5
10

Nguyễn Quang Liêm

Peter - 15 40.5 9 64.5
11

Phạm Trần Ban Mai

Molly 28 17 35 8 60
12

Nguyễn Huỳnh Xuân Nghi

Sunny 37 18 55.5 9 82.5

13

Phạm Hoàng Nam Phương Jessica 31 19 49.5 10 78.5

14

Nguyễn Hoàng Minh Quân Kiwi 32.5 18 58 8 84

15

Võ Phương Thảo Hannah 34 18 38 8 64

16

Trần Hoài Bảo Trâm Victoria 32.5 15 40.5 7 62.5