Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP TEENS 8 - 15H - GV: THẦY VÕ THÀNH PHI

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI GIỮA KHÓA

THI CUỐI KHÓA

ĐỌC

&

VIẾT

40

NGHE

 

 

20

ĐỌC

&

VIẾT

70

NÓI

 

 

10

TỔNG

 

 

100

1

Lê Thiên Bảo

Harry 33.5 17.5 51 6.5 75

2

Hoàng Đình Bách

Ken 2

26

15 45.5 7.5

68

3

Nguyễn Thanh Danh

Bobby 33.5 19 65 10 94
4

Lê Nguyễn Ngân Hà

Galaxy 26.5 16 50.5 8.5 75
5

Nguyễn Tấn Hải

Ben 20.5 16.5 45.5 8 70
6

Nguyễn Anh Huy

Tom 34.5 18.5 63.5 8 90
7

Nguyễn Trọng Phước Hưng

John 33 17.5 59 9.5 86
8

Ngô Huy Khang

Tony 32 18.5 56 9 83.5
9

Nguyễn Trọng Phúc Khang

Danny 18.5 13 42 8 63
10

Nguyễn Đoàn Anh Minh

Ken 31 15 59.5 8.5 83
11

Phan Lê Hải Nam

Mario 22.5 14 45.5 7.5 67

12

Trương Trung Tín Tin Tin 29 18 50 7 75