Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP TEENS 9 - 10AM - GV: THẦY VÕ THÀNH PHI

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN

TIẾNG

ANH

THI

GIỮA KHÓA

THI CUỐI KHÓA

ĐỌC

VIẾT

45

NGHE

ĐỌC

 

VIẾT

 

NÓI

 

TỔNG

 

1

Nguyễn Đình Vân Anh

Anna 36.5 129 115 160 147 130
2

Nguyễn Đình Duy

Porter 31 129 126 130 147 132
3

Bùi Trần Bảo Hân

Halley 32.5 143 130 130 147 137
4

Nguyễn Thị Anh Hoa

Katty 34 123 105 117 153 128
5

Hoàng Khánh Hưng

David 40 99 141 117 151 134
6

Nguyễn Ngọc Lân

Tom 33.5 151 130 147 170 147
7

Trần Thanh Thiện

Tin 35 143 141 117 162 141

8

Phan Hoàng Tiến Ben 39.5 151 151 160 173 159